OPRACOWANIE I OCZYSZCZENIE PAZNOKCI ZMIENIONYCH CHOROBOWO

Odciążenia mają za zadanie chronić przed uciskiem bolesne miejsca.

Prawidłowo założone odciążenie przenosi ucisk na miejsce mniej wrażliwe, przy jednoczesnym uwzględnieniu ewentualnych deformacji. Wykonuje się je najczęściej z filcu, gąbek i pianek.

Cena:   40 – 80 zł

Czas:    30 min

Facebook