WARSZTATY ROZWOJOWE

MINDFULNESS

Najogólniej rzecz ujmując, mindfulness to uważna obecność.

Dzięki rozwijaniu uważności, na wszystko, co nam się przydarza w naszym życiu, pojawia się więcej akceptacji i mniej osądzania.

Aby stało się to dla nas możliwe, potrzebujemy nauczyć się formalnej medytacji – czyli po prostu zacząć ćwiczyć uważność.

Ta z kolei, pomoże nam przenieść to, „co wysiedzimy” na poduszce do medytacji, do naszego codziennego życia, a więc stanie się nieformalną praktyką – po prostu życiem samym w sobie.

Medytacje umożliwiają spotkanie się z emocjami i frustracjami, zaakceptowanie ich, zbliżenie się do nich, obserwowanie reakcji na nie itp. , to proces wymagający wytrwałości – wprowadzenia nowych nawyków, ale dający niezwykłe korzyści odczuwalne już po pierwszych sesjach. Celem procesu nie jest poczucie relaksu, chociaż po pewnym czasie praktykowania, odczuwamy uspokojenie, wyciszenie, większe poczucie równowagi emocjonalnej, poprawę jakości snu, relacji ze sobą i otoczeniem oraz wiele innych zmian towarzyszących pogłębianiu samoświadomości naszego wewnętrznego środowiska.

 

Najczęściej cytowana definicja mindfulness określa go jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn, 1990), odnosi się tym samym do doświadczenia świata, które znajduje się poza naszymi oczekiwaniami i jest rodzajem doświadczania rzeczy „takimi, jakimi są” (Ray, 2002). Jednym z założeń treningu mindfulness jest zaakceptowanie myśli i uczuć, które nam się pojawiają – bez oceniania ich i walki lub/i przyciągania ich.
Celem treningu nie jest osiągnięcie relaksacji albo poczucia szczęścia, ale raczej „wolności od tendencji do bycia wciąganym w automatyczne reakcje na myśli, uczucia i wydarzenia” (Segal et al., 2002). Medytacja pomaga nam oduczyć się starych (niefunkcjonalnych) schematów funkcjonowania naszego umysłu.

 

Trening Mindfulness polega na poznaniu głównych założeń nurtu uważności, w teorii i praktyce, podczas 8 tyg. kursu.

 

Kurs MBLC skierowany jest do osób początkujących, nie jest wymagane posiadanie doświadczenia w praktyce Mindfulness. Kurs jest pomocny dla wszystkich, którym zależy na:

→ obniżeniu napięcia i stresu,

→ poprawie koncentracji i procesów zapamiętywania,

→ podniesieniu odporności psychicznej i fizycznej,

→ poprawie jakości snu,

→ złagodzeniu objawów depresji i ogólnego przygnębienia,

→ poprawie równowagi emocjonalnej,

→ rozwijaniu pewności siebie i asertywności,

→ odnalezieniu radości z życia.

 

W cenie kursu – nagrania mp3 prowadzonych medytacji oraz podręcznik Mindfulness do kursu.
Każdy uczestnik 8 tyg. kursu otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu.

Zapewniamy poduszki i maty do medytacji.

Cena: 880 zł

Czas:  8 tygodni

Facebook