WARSZTATY ROZWOJOWE

AIKIDO

Aikido Ultimate Aiki dla dzieci i młodzieży to komleksowy system, łączący naukę samoobrony z kształtowaniem ciała
i psychiki młodego człowieka.

 

Aikido uczy dzieci samoobrony oraz bezpiecznych zachowań.

 

Prowadzący kładą wielki nacisk na właściwe formowanie charakteru dziecka.

Cena: 130 zł / mc

Czas: 45 min

Facebook