Sauna + masaż w promocji za łączną kwotę 140 zł

Promocja trwa do końca września

Mamy dzisiaj 26 września
Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Morza, Dzień Antykoncepcji i Światowy Dzień Królika oraz Dzień Budowlanych a także  Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
Imieniny obchodzą m.in. Cyprian, Damian, Justyna, Kosma, Nila, Łękomir, Majnard, Budziwoj, Amancjusz, Dalmacjusz, Dalmacy, Euzebiusz, Kalistrat, Kasper, Lena, Lucja, Łucja, Nil, Nilus, Teresa

1973 – W rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata Polska pokonała Walię 3:0
1982 – Andrzej Mierzejewski wygrał 39. Tour de Pologne

Słońce wstało o 6.35 i zajdzie o 18.37, dzień potrwa równo 12 godzin
Mamy piękny słoneczny dzień z temperaturą 16 stopni
Jest czwartek, a to znaczy, że do weekendu pozostało tylko 28 godzin
A Ty jaki powód znajdziesz by skorzystać z promocji?

Regulamin promocji SAUNA + MASAŻ

§ 1 Ogólne informacje
1. Promocja organizowana jest przez Bomedia Mirosław Bork ul. Transportowców 10C, 02-858 Warszawa z siedzibą
w Spa Osowa ul. Wodnika 28, 80-299 Gdańsk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Miasta Warszawa, NIP 588 135 38 98, REGON 017492560.
2. Bomedia Mirosław Bork jest administratorem danych osobowych Słuchaczy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
3. Dane osobowe klientów będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Bomedia Mirosław Bork w Gdańsku przy
ul. Wodnika 28, w celu przeprowadzenia Promocji.

§ 2 Czas trwania promocji
1. Promocja trwa od dnia 26.09.2019r. do dnia 30.09.2019r.
2. Zakończenie promocji nie wpływa na uprawnienia nabyte przez klientów w okresie jego trwania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji bez podania przyczyny.

§ 3 Przedmiot i wartość promocji
1. Sauna + masaż o wartości 160 zł dostępne za łączną kwotę 140 zł
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

§ 4 Uczestnictwo w promocji
1. Promocja, o której mowa w § 3, przysługuje klientowi, który zakupi zaproszenie w Spa Osowa w dniach 26.09.2019r. do dnia 30.09.2019r.
2. Przez mogącą wziąć udział w promocji rozumie się osobę, która:
a. jest klientem Spa Osowa
b. jest osobą pełnoletnią zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce,
3. Organizator może, według własnego uznania, anulować Użytkowników, którzy nie spełniają wymaganych warunków Losowania.

§ 5 0kres ważności zaproszenia
1. Zaproszenie jest ważne na usługi zawarte w zaproszeniu na czas od 26.09.2019r. do 30.11.2019r.

§ 6 Zasady korzystania z zakupionego zaproszenia w trakcie trwania promocji
1. 1 (jedno) zaproszenie jest przyznawane dla 1 (jednego) Klienta zgłoszonego do udziału w promocji.
2. Każdy Klient wykupujący zaproszenie może zakupić dowolną ilość wybranych usług w trakcie trwania promocji, które umieszczone będą w zaproszeniu.
3. Organizator może, według własnego uznania, stwierdzić nieważność i odmówić Wypłaty wykonanej niezgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Podstawę prowadzenia promocji stanowi niniejszy regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady poszczególnych promocji. Wszelkie objaśnienie i interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora promocji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.Facebook