Bony upominkowe w prezencie na Święta

Czas pomyśleć o prezentach!
Ruszamy ze🎄świątecznymi 💌 bonami💌
Tym razem przygotowaliśmy niezwykłą promocję nie tylko dla klientów☯️Spa Osowa
– 5% upustu na usługi od 100 zł do 299 zł całości kwoty,
– 10% upustu na usługi od 300 zł do 499 zł całości kwoty,
– 15% upustu na usługi od 500 zł całości kwoty.
Zaskocz swoją najbliższą osobę wyjątkowym 🎀prezentem🎀
Dajemy gwarancję satysfakcji i radości z podarowanego upominku.

 

Regulamin promocji świątecznej

§ 1. Ogólne informacje
1. Promocja organizowana jest przez Bomedia Mirosław Bork ul. Transportowców 10C, 02-858 Warszawa
z siedzibą w Spa Osowa ul. Wodnika 28, 80-299 Gdańsk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Miasta Warszawa, NIP 588 135 38 98, REGON 017492560.
2. Bomedia Mirosław Bork jest administratorem danych osobowych Słuchaczy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Dane osobowe klientów będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Bomedia Mirosław Bork
w Gdańsku przy ul. Wodnika 28, w celu przeprowadzenia Promocji.

§ 2. Czas trwania promocji
1. Promocja trwa od dnia 10.12.2019 r. do dnia 23.12.2019 r.
2. Zakończenie promocji nie wpływa na uprawnienia nabyte przez klientów w okresie jego trwania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji bez podania przyczyny.

§ 3. Przedmiot promocji
1. Ilość rabatu w trakcie trwania promocji:
a. 5% upustu na usługi od 100 zł do 299 zł całości kwoty.
c. 10% upustu na usługi od 300 zł do 499 zł całości kwoty.
d. 15% upustu na usługi od 500 zł całości kwoty.
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

§ 4. Uczestnictwo w promocji
1. Promocja, o której mowa w § 3, przysługuje klientowi, który zakupi zaproszenie w Spa Osowa w dniach 10.12.2019 r. do 23.12.2019 r.
2. Przez mogącą wziąć udział w promocji rozumie się osobę, która:
a. Jest klientem Spa Osowa.
b. Jest osobą pełnoletnią zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.
3. Organizator może, według własnego uznania, anulować Użytkowników, którzy nie spełniają wymaganych warunków Losowania.

§ 5. Okres ważności zaproszenia
1. Zaproszenie jest ważne na usługi zawarte w zaproszeniu na czas od 27.12.2019 r. do 29.02.2020 r.

§ 6. Zasady korzystania z zakupionego zaproszenia w trakcie trwania promocji
1. 1 (jedno) zaproszenie jest przyznawane dla 1 (jednego) Klienta zgłoszonego do udziału w promocji.
2. Każdy Klient wykupujący zaproszenie może zakupić dowolną ilość wybranych usług w trakcie trwania promocji, które umieszczone będą w zaproszeniu.
3. Organizator może, według własnego uznania, stwierdzić nieważność i odmówić Wypłaty wykonanej niezgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Podstawę prowadzenia promocji stanowi niniejszy regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady poszczególnych promocji. Wszelkie objaśnienie i interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora promocji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Menedżer
Marzena WierzchowskaFacebook