Bon na święta

Nie wiesz co podarować na święta?😓


U nas 10%, 15% a nawet 20% w prezencie dla Ciebie i dla Twoich bliskich🎁

Zapraszamy❣️

 

Regulamin promocji świątecznej

§ 1 Ogólne informacje
1. Promocja organizowana jest przez Bomedia Mirosław Bork ul. Transportowców 10C, 02-858 Warszawa z siedzibą
w Spa Osowa ul. Wodnika 28, 80-299 Gdańsk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Miasta Warszawa, NIP 588 135 38 98, REGON 017492560.
2. Bomedia Mirosław Bork jest administratorem danych osobowych Słuchaczy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
3. Dane osobowe klientów będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Bomedia Mirosław Bork w Gdańsku przy
ul. Wodnika 28, w celu przeprowadzenia Promocji.

§ 2 Czas trwania promocji
1. Promocja trwa od dnia 10.12.2018r. do dnia 22.12.2018r.
2. Zakończenie promocji nie wpływa na uprawnienia nabyte przez klientów w okresie jego trwania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji bez podania przyczyny.

§ 3 Przedmiot promocji
1. Ilość rabatu w trakcie trwania promocji:
a. 10% upustu na usługi do 99zł całości kwoty
b. 15% upustu na usługi od 100zł do 199zł całości kwoty
c. 20% upustu na usługi od 200zł całości kwoty
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

§ 4 Uczestnictwo w promocji
1. Promocja, o której mowa w § 3, przysługuje klientowi, który zakupi zaproszenie w Spa Osowa w dniach 10.12.2018r. do 22.12.2018r.
2. Przez mogącą wziąć udział w promocji rozumie się osobę, która:
a. jest klientem Spa Osowa
b. jest osobą pełnoletnią zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce,
3. Organizator może, według własnego uznania, anulować Użytkowników, którzy nie spełniają wymaganych warunków Losowania.

§ 5 0kres ważności zaproszenia
1. Zaproszenie jest ważne na usługi zawarte w zaproszeniu na czas od 27.12.2018r. do 28.02.2019r.

§ 6 Zasady korzystania z zakupionego zaproszenia w trakcie trwania promocji
1. 1 (jedno) zaproszenie jest przyznawane dla 1 (jednego) Klienta zgłoszonego do udziału w promocji.
2. Każdy Klient wykupujący zaproszenie może zakupić dowolną ilość wybranych usług w trakcie trwania promocji, które umieszczone będą w zaproszeniu.
3. Organizator może, według własnego uznania, stwierdzić nieważność i odmówić Wypłaty wykonanej niezgodnie z warunkami niniejszego regulaminu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Podstawę prowadzenia promocji stanowi niniejszy regulamin, który jest jedynym dokumentem określającym zasady poszczególnych promocji. Wszelkie objaśnienie i interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora promocji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Menedżer Spa Osowa
Marzena WierzchowskaFacebook