PODOLOGIA

Podologia jest dziedziną paramedyczną, która zajmuje się nie tylko pielęgnacją
ale przede wszystkim leczeniem stóp.
Dziedzina ta zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób stopy i stawu skokowo-goleniowego.

Podolog samodzielnie rozpoznaje zmiany patologiczne na stopach i przeprowadza odpowiednie zabiegi. Wywiad i badanie podologiczne umożliwiają wczesne rozpoznanie zagrożeń i skierowanie pacjenta do odpowiedniego lekarza specjalisty, co zwiększa szansę zatrzymania dalszych patologicznych zmian, nie tylko w obrębie stopy. Podolog jest kompetentną osobą, która pomoże pacjentowi w ścisłym wykonywaniu zaleceń lekarza dotyczących specjalistycznej pielęgnacji stóp. Na stopach znajdują się receptory organów całego ciała dlatego tak ważna jest dbałość o ich zdrowie i kondycję. Wizyta w gabinecie podologicznym rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu na temat stanu naszego zdrowia, trybu życia, upodobań. Następnie stopy poddawane są dokładnym oględzinom, w uzasadnionych przypadkach (np. cukrzyca) wykonywane są specjalistyczne badania. Po postawieniu diagnozy podolog planuje kurację oraz dobiera odpowiednie preparaty do pielęgnacji domowej.

Facebook