To interesująca, choć często trudna podróż ku samopoznaniu i zwiększaniu samoświadomości. Podczas spotkań mamy okazję wspólnie przyjrzeć się emocjom odczuwanym w życiu codziennym. Możemy zidentyfikować dysfunkcjonalne, ograniczające przekonania i automatyczne myśli, a także zmniejszać bezradność wobec fizycznych objawów stresu, czy innych dolegliwości na tle psychicznym. Wszystko po to, aby otworzyć nowe możliwości rozwoju osobistego, podnosić jakość życia oraz leczyć zaburzenia natury psychologicznej. Nurt poznawczo-behawioralny, wykorzystuje techniki i strategie, których skuteczność jest potwierdzona w badaniach naukowych (Sylwia Główczyńska-Muszyńska).