DIETETYKA

Nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się zasadami żywienia człowieka zdrowego, zasadami żywienia człowieka chorego, oceny stanu odżywienia, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, zapobiegania chorobom zależnym od żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, biochemicznymi podstawami żywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej, psychologią żywienia technologiami gastronomicznymi.

Dietetyk to specjalista, który zajmuje się wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka. Uczy zasad zdrowego odżywiania oraz opracowuje zalecenia żywieniowe dla osób zdrowych i z różnymi chorobami – także z nadwagą i otyłością.
Dietetyk jest specjalistą z obszaru ochrony zdrowia, którego domeną jest żywienie człowieka w zdrowiu i w chorobie. Zajmuje się żywieniem osób indywidualnych i żywieniem zbiorowym, edukacją żywieniową społeczeństwa oraz promocją zdrowia. O dietetyku mówi się, że jest specjalistą interdyscyplinarnym, bo posiada wiedzę także z zakresu anatomii, biochemii, medycyny i psychologii.

 

Do zadań dietetyka należy w szczególności:
• określanie wpływu składników pokarmowych na działanie organizmu człowieka,
• badanie produktów żywnościowych – ich pochodzenia i składu,
• ocena wpływu, który wywierają na siebie wzajemnie produkty żywnościowe i leki stosowane przy różnego rodzaju schorzeniach i stanach,
• stosowanie zasad racjonalnego odżywiania się,
• ustalanie planu żywienia dla osób indywidualnych i całych grup ludności,
• planowanie żywienia dla osób w różnym wieku (od niemowląt po osoby starsze), zdrowych i chorych oraz w specjalnych stanach, np. w ciąży,
• ustalenie jadłospisów, diet żywieniowych,
• opracowywanie metod leczenia zaburzeń żywieniowych,
• opracowywanie procesów obróbki termicznej produktów żywnościowych i przygotowywania potraw,
• profilaktyka żywieniowa i leczenie żywieniowe człowieka,
• nadzorowanie prawidłowego żywienia w placówkach żywienia zbiorowego.

Cena:   50-300 zł

Czas:    30-60 min

dietetyk gdańsk

dietetyk Gdańsk Osowa

poradnia dietetyczna Gdańsk

Facebook