REHABILITACJA RUCHOWA

DIAGNOSTYKA

Sposoby rozpoznawania schorzeń na podstawie przeprowadzonych badań.

Istotą procesu diagnostyki jest ocena zdrowia, że dany objaw, grupa objawów klinicznych występuje w ciele ludzkim.

 

Stopniowo eliminuje się hipotezy najmniej prawdopodobne i w miarę potrzeby wydaje się nowe zalecenia. Procedura ta trwa do momentu postawienia satysfakcjonującej, najbardziej prawdopodobnej diagnozy.

Podczas procesu diagnostyki przeprowadza się badania funkcjonalne służące do odnalezienia dysfunkcji w ciele i ich przyczyn. Na podstawie zebranych wyników stawia się najbardziej prawdopodobną diagnozę.

Prawidłowo postawiona diagnoza pozwala ułożyć i wdrożyć indywidualnie dobrany proces rehabilitacji.

Cena:   80 zł

Czas:    30 min

Facebook